Project Description

Väninnor in i döden

  • av Marianne Goldman
  • 2 pjäser på temat kvinnlig vänskap i dödens närhet. 2007-09, på Stockholms Stadsmuseums utställning Döden dö resp. turnerande